CroatianEnglish

Cijene na veletržnicama

Brojač posjeta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas66
mod_vvisit_counterOvaj tjedan1119
mod_vvisit_counterOvaj mjesec6434
mod_vvisit_counterSveukupno929005

Visitors Counter
RV Rijeka/Matulji objavila poziv na Glavnu skupštinu PDF Ispis E-mail
Autor Sandra Jelusić   
Utorak, 25 Travanj 2017 09:15

Temeljem članka 277. Zakona o Trgovačkim društvima i članka 37. Statuta, Uprava Društva Regionalna veletržnica Rijeka – Matulji d.d. sa sjedištem u Matuljima, Jušići 69 c (u daljnjem tekstu: Društvo)  s a z i v a

GLAVNU SKUPŠTINU

Društva koja će se održati dana 09. lipnja 2017. godine s početkom u 11 sati u vijećnici Općine Matulji, Maršala Tita 11, Matulji, uz slijedeći

DNEVNI RED  s prijedlozima odluka Uprave i Nadzornog odbora Društva

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje popisa nazočnih dioničara i zastupnika dioničara

2. Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanja u 2016. g. i do dana Skupštine

3. Izvješće NO o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2016. g.   U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i NO predlažu da Skupština donese sljedeću Odluku: „Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2016. g.“

4. Godišnja financijska izvješća za 2016. g.: Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Bilješke uz financijske izvještaje, te Izvještaj revizora, nakon što su ih utvrdili Uprava i NO U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i NO predlažu da Glavna skupština donese sljedeću Odluku:

„ 1. Prihvaćaju se Godišnja financijska izvješća za 2016. g.: Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Bilješke uz financijske izvještaje, te Izvještaj revizora za 2016 godinu.“

„ 2. Utvrđuje se financijski gubitak u poslovanja od 529.561,00 kn koji se djelomično pokriva iz zadržane dobiti u iznosu od  38.725,00 kn, a ostatak od 490.836 kn će se pokriti iz buduće dobiti i prenosi se u iduće razdoblje. „

5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice NO i Upravi Društva za 2016. g. U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i NO predlažu da Skupština donese sljedeću Odluku: „Daje se razrješnica Upravi i članovima Nadzornog odbora za 2016. g.“

6.   Izbor revizora za 2017. g. U svezi s ovom točkom dnevnog reda NO predlaže da Skupština donese sljedeću Odluku: „Za obavljanje poslova revizije u 2017. g. izabire se tvrtka HLB Inženjerski biro d.o.o.  Rijeka.

7.  Donošenje odluke o izboru nedostajućeg člana Nadzornog odbora

Materijali za redovnu Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka biti će dostupni svim dioničarima Društva najkasnije 10 dana prije dana održavanja Glavne skupštine u sjedištu Društva. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenje prava glasa imaju dioničari koji su upisani u Knjizi dionica na dan prve objave ovog poziva, te da su prijavili svoje sudjelovanje pismenim putem Upravi Društva najkasnije deset dana prije dana održavanja Glavne skupštine (čl. 38. Statuta Društva). Punomoćnik koji će zastupati dioničara na Glavnoj skupštini dioničara društva, mora uz prijavu dostaviti Upravi Društva ovjerenu punomoć sukladno čl. 36. Statuta Društva.

Glavna skupština valjano odlučuje običnom većinom glasova ako u njenu radu sudjeluju dioničari ili njihovi punomoćnici koji zajedno imaju najmanje 50% nominalne vrijednosti temeljnog kapitala Društva (čl.40. Statuta). Ukoliko nije prisutan potreban broj dioničara Glavna skupština održat će se na istom mjestu u isto vrijeme deset dana kasnije 19. lipnja 2017. (čl. 40. Statuta Društva). Svi dioničari Društva i drugi zainteresirani mogu dodatne informacije dobiti u sjedištu Društva na tel 051 277-258.   

 

Regionalna veletržnica Rijeka – Matulji d.d.                                                          

 

Uprava  Društva                         

Eduard Baćić 

Ažurirano: Utorak, 25 Travanj 2017 09:18