CroatianEnglish

Cijene na veletržnicama

Brojač posjeta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas217
mod_vvisit_counterOvaj tjedan217
mod_vvisit_counterOvaj mjesec4863
mod_vvisit_counterSveukupno845525

Visitors Counter
RV Osijek d.d. objavila Poziv na redovitu Glavnu skupštinu Društva PDF Ispis E-mail
Autor Sandra Jelusić   
Petak, 10 Lipanj 2016 10:37

Na temelju odredbe članka 277. stava 2. i 3. i članka 289. stavka 2.  Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine  br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15) i odredbe članka 23. Statuta Regionalne veletržnice Osijek d.d. Osijek, Ulica jablanova 11 (u daljnjem tekstu: Društvo) Uprava donosi odluku o sazivanju i objavljuje poziv dioničarima za sudjelovanje na

REDOVITOJ GLAVNOJ SKUPŠTINI TD-a REGIONALNA VELETRŽNICA OSIJEK D.D. OSIJEK koja će se održati dana 30. lipnja 2016. godine (četvrtak), s početkom u 10,00 sati, u prostorijama Tržnice d.o.o. u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 5

Predlaže se sljedeći D n  e v n i   r e d:

1. Otvaranje sjednice Glavne skupštine i verifikacija zastupljenosti dioničara;

2. Donošenje odluke o izboru predsjednika Glavne skupštine;

3. Podnošenje Skupštini

3.1. Izvješća Uprave o poslovanju i stanju Društva u poslovnoj 2015. godini;

3.2. Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2015. godinu;

3.3. Financijskih izvješća za 2015. godinu: bilance, računa dobiti i gubitka, bilješke uz financijska izvješća;

3.4. Izvješća revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2015. godinu;

4. Donošenje odluke o rasporedu dobiti iz poslovanja u 2015. godini;

5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva po podnesenim izvješćima za 2015. godinu;

6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru po podnesenom izvješću za 2015. godinu;

7. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora;     

8. Donošenje odluke o izboru revizora za 2016. godinu;

Na temelju odredbe članka 280. stavka 3. ZTD-a Uprava i Nadzorni odbor suglasno predlažu donošenje sljedećih

ODLUKA:

Ad.2.    Bira se predsjednik Glavne skupštine na vrijeme od dvije godine.

Ad.3.1. Prima se na znanje Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva u poslovnoj 2015. godini;

Ad.3.2. Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2015. godinu;

Ad.3.3. Primaju se na znanje temeljna financijska izvješća za 2015. godinu. Ad.3.4. Prima se na znanje Izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2015. godinu.

Ad.4. Društvo je u poslovnoj  2015. godini poslovalo s dobiti u iznosu od  21.418 kuna (slovima: dvadesetijednatisućačetiristotineosamnaest kuna).  Dobit iz poslovanja Društva u 2015. godini raspoređuje se za pokriće gubitka iz prethodne godine.

Ad.5. Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva  u 2015. godini.

Ad.6. Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za nadzor u vođenju poslova Društva u 2015. godini.

Ad.7. Za članove Nadzornog odbora Regionalne veletržnice Osijek d.d. Osijek biraju se:

1. Silva Wendling; o.i. 105537354, PU osječko-baranjska, Osijek, Medulinska 18, OIB 35620744718

2. Suzana Tretinjak, o.i. 112482058, PU osječko-baranjska, Osijek, Krbavska 24, OIB 50895388610

Mandat članovima Nadzornog odbora traje 4 godine i počinje teći danom donošenja ove odluke.

Ad.8. Za revizora Društva za poslovnu 2016. godinu izabire se LHB Revizija d.o.o. Našice.   

---------

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari koji su upisani kao imatelji dionica u registar Središnjeg klirinškog depozitarnog društva i koji prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije desetog dana prije održavanja Glavne skupštine.

Uvid u materijale za Glavnu skupštinu moguć je u sjedištu Društva radnim danom od 7,00 do 15,00 sati, od dana objave poziva do isteka roka za prijavu sudjelovanja. Svakom dioničaru će se na njegov zahtjev uručiti preslik navedenih dokumenata.

Ako se sazvana sjednica ne bude mogla održati zbog nedostatka kvoruma, Glavna skupština će se održati u drugom sazivu s istim dnevnim redom, bez ponovnog pozivanja,  na istom mjestu i u isto vrijeme 10 dana kasnije.

Ur.broj: 74 - 2016

U Osijeku, 16. svibnja 2016. godine

REGIONALNA VELETRŽNICA OSIJEK D.D.                                                                                    

Predsjednica Uprave

Žana Gamoš, mag. iur.