CroatianEnglish

Cijene na veletržnicama

Brojač posjeta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas104
mod_vvisit_counterOvaj tjedan693
mod_vvisit_counterOvaj mjesec3807
mod_vvisit_counterSveukupno968426

Visitors Counter
Objavljen poziv na Glavnu Skupštinu RV Split d.d. PDF Ispis E-mail
Autor Sandra Jelusić   
Utorak, 12 Svibanj 2015 12:44

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 107/07,137/09) te članka 21. Statuta, Uprava  društva  REGIONALNA VELETRŽNICA SPLIT d.d. sa sjedištem u Splitu, Kamen , 4. Gardijske 47   (u daljnjem tekstu: Društvo) saziva

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 107/07,137/09) te članka 21. Statuta, Uprava  društva  REGIONALNA VELETRŽNICA SPLIT d.d. sa sjedištem u Splitu, Kamen , 4. Gardijske 47   (u daljnjem tekstu: Društvo) saziva
REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU
Društva koja će se održati 02.06.2015.g. u 11 sati u prostorijama  Regionalne veletržnice Split, u Splitu , Kamen, 4.gardijske 47 .
Dnevni red:
1. Otvaranje  Redovite glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara
2.  Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanja u 2014.godinu
3.  Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2014.godinu
4. Usvajanje godišnjih financijskih izvješća za 2014.g.: bilance, računa dobiti i gubitka, bilješki uz financijska izvješća te izvješća revizora
5. Donošenje odluke o rasporedu gubitka iz 2014.godinu
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2014.godinu
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2014.godinu
8. Donošenje odluke o opozivu člana Nadzornog odbora
9. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora
10. Izbor revizora za 2015. (dvije tisuće petnaestu) godinu

PRIJEDLOZI ODLUKA :
Uprava i Nadzorni odbor, a pod točkom 9. i 10. Nadzorni odbor, predlažu da Redovna glavna skupština Društva donese sljedeće odluke:
Ad.2.              : Prima se na znanje Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanja u  2014.godini.
Ad.3.              : Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja
       Društva  za 2014.g.
Ad.4.              :Usvajaju se godišnja financijska  izvješća za 2014.g.: bilanca, račun dobiti i  
                         gubitka, bilješke uz financijska izvješća te izvješća revizora
Ad.5.              :Gubitak poslovne 2014.g. u iznosu od 667.807,03 kune prenosi se u slijedeću
                        godinu
Ad.6.              :Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi društva za 2014.godinu
Ad.7.              :Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora za 2014.g.
Ad.8.              :Na vlastiti zahtjev opoziva se član Nadzornog odbora (predsjednik nadzornog    
                        odbora) Zrinka Starešinić, Zagreb, Zagrebačka cesta 162, OIB 85601860376.
Ad 9.                 Za člana Nadzornog odbora bira se Mia Duška Franić, Lička 33, Zagreb, struč. 
                        spec.oecc., OIB 49542048974
                         Izabranom članu Nadzornog odbora mandat traje do isteka mandata člana                        
                         Nadzornog odbora na mjesto kojeg je izabrana (Zrinka Starešinić) 
Ad.10.             :Za revizora Društva za poslovnu 2014.g. imenuje se revizorska tvrtka                    
                         Kalibović i partneri d.o.o. Split
OBRAZLOŽENJE
Materijali za Redovitu glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka bit će dostupni svim dioničarima Društva od dana objave Poziva za skupštinu u sjedištu društva svakog radnog dana, u razdoblju od 12:00 do 14:00 sati.
Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenje prava glasa imaju dioničari koji su upisani u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu na dan objave ovog poziva te da su prijavili svoje sudjelovanje pisanim putem Upravi Društva najkasnije šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine. Punomoćnik koji će zastupati na Glavnoj skupštini dioničara Društva, mora uz prijavu dostaviti Upravi Društva ovjerenu punomoć.
Dioničari koji žele protusloviti nekom prijedlogu Uprave, mogu u roku od objave poziva do dana održavanja skupštine upravi Društva dostaviti obrazložene prijedloge i priopćenja o protuslovljenju deset dana od objave saziva Glavne skupštine u Narodnim novinama, poslati Regionalnoj veletržnici Split d.d. obrazložene prijedloge i priopćenje o protuslovljenju.
Glavna skupština valjano odlučuje običnom većinom glasova ako u njenu radu sudjeluju dioničari ili njihovi opunomoćenici koji zajedno imaju najmanje 50% nominalne vrijednosti temeljnog kapitala Društva .
Ako nije prisutan potreban broj dioničara Glavna skupština održat će se na istom mjestu i u isto vrijeme 14 dana kasnije, odnosno 15.06 2015.g.
Svi dioničari Društva i drugi zainteresirani mogu dodatne informacije dobiti u sjedištu Društva na tel.: (021) 325-76

Regionalna veletržnica Split d.d.
UPRAVA

 

 

Ažurirano: Utorak, 12 Svibanj 2015 12:53