CroatianEnglish

Cijene na veletržnicama

Brojač posjeta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas166
mod_vvisit_counterOvaj tjedan1883
mod_vvisit_counterOvaj mjesec780
mod_vvisit_counterSveukupno1041133

Visitors Counter
Održana redovita Glavna Skupština Regionalne veletrznice Split d.d. PDF Ispis E-mail

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 107/07, 137/09) te članka 21. Statuta, Uprava društva REGIONALNA VELETRŽNICA SPLIT d.d. sa sjedištem u Splitu, Kamen, 4. Gardijske 47 (u daljnjem tekstu: Društvo), saziva

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

Društva koja će se održati 20. 6. 2012. u 12 sati u prostorijama Regionalne veletržnice Split u Splitu, Kamen, 4. gardijske 47.

Dnevni red:

1. Otvaranje Redovite glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara

2. Izbor predsjedavajućeg Redovite glavne skupštine Društva zbog isteka mandata dosadašnjeg predsjedavajućeg, gospodina Jure Šundova iz Splita

3. Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanja u 2011.

4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2011.

5. Usvajanje godišnjih financijskih izvješća za 2011.: bilance, računa dobiti i gubitka, bilješki uz financijska izvješća te izvješća revizora

6. Donošenje odluke o pokriću gubitka iz 2011.

7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2011.

8. Donošenje odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2011.

9. Izbor revizora za 2011.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor, a pod točkama 9. Nadzorni odbor, predlažu da Redovita glavna skupština Društva donese sljedeće odluke:

Ad 3. Odluka: Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanja u 2011. godini.

Ad 4. Odluka: Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2011.

Ad 5. Odluka: Usvajaju se godišnja financijska izvješća za 2011.g.: bilanca, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijska izvješća te izvješća revizora.

Ad 6. Odluka: Gubitak poslovne 2011. u iznosu od 288.087 kuna prenosi se u sljedeću godinu.

Ad 7. Odluka: Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi Društva za 2011. godinu.

Ad 8. Odluka: Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora za 2011. godinu.

Ad 9. Odluka: Za revizora Društva za poslovnu 2011. imenuje se revizorska tvrtka Bašrevizor d.o.o., Split.

Materijali za Redovitu glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka bit će dostupni svim dioničarima Društva najkasnije 15 dana prije dana održavanja Glavne skupštine u sjedištu Društva.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa imaju dioničari koji su upisani u knjizi dionica na dan prve objave ovog poziva te da su prijavili svoje sudjelovanje pisanim putem Upravi Društva najkasnije deset dana prije dana održavanja Glavne skupštine. Opunomoćenik koji će zastupati na Glavnoj skupštini dioničara Društva, mora uz prijavu dostaviti Upravi Društva ovjerenu punomoć.

Dioničari koji žele protusloviti nekom prijedlogu Uprave, mogu u roku od deset dana od objave saziva Glavne skupštine u Narodnim novinama, poslati Regionalnoj veletržnici Split d.d. obrazložene prijedloge i priopćenje o protuslovljenju.

Glavna skupština valjano odlučuje običnom većinom glasova ako u njenu radu sudjeluju dioničari ili njihovi opunomoćenici koji zajedno imaju najmanje 50% nominalne vrijednosti temeljnog kapitala Društva.

Ako nije prisutan potreban broj dioničara, Glavna skupština održat će se na istom mjestu i u isto vrijeme 10 dana kasnije, odnosno 30. 6. 2012.

Svi dioničari Društva i drugi zainteresirani mogu dodatne informacije dobiti u sjedištu Društva na tel.: (021) 325-768.

REGIONALNA VELETRŽNICA
SPLIT d.d., Split