CroatianEnglish

Wholesale market prices

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday137
mod_vvisit_counterThis week1338
mod_vvisit_counterThis month2909
mod_vvisit_counterAll days859379

Visitors Counter
Informations
Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Društva. PDF Print E-mail
There are no translations available.

SVIM DIONIČARIMA

Glavna Skupština Regionalne veletržnice Rijeka Matulji d.d. održati će se 19.06.2018 godine u 11 sati u vijećnici Općine Matulji. U točki 8. dnevnog reda treba biti donijet odluka o izboru nedostajućih članova Nadzornog odbora Društva.

Sukladno čl. 282. i 283. Zakona o trgovačkim društvima, Regionalna veletržnica Rijeka - Matulji objavljuje naknadno pristiglu Odluku o prijedlogu za opoziv i imenovanje člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Regionalne veletržnice Rijeka Matulji d.d. od strane dioničar – Istarske županije. Odluka sadrži prijedlog dioničara za imenovanjem od strane Glavne skupštine Društva predloženog kandidata za člana nadzornog odbora Regionalne veletržnice Rijeka Matulji d.d., kao i obavijest o podnošenju ostavke dosadašnjeg predstavnik Istarske županije.

Srdačan pozdrav i ugodan ostatak dana Vam želimo

Regionalna veletržnica Rijeka – Matulji d.d.

 direktor

Eduard Baćić

Link na odluku

 

 
RV Rijeka/Matulji objavila obavijest o raspisivanju natječaja da davanje u zakup poslovnog prostora PDF Print E-mail
There are no translations available.

Temeljem Akata društva Regionalna veletržnica Rijeka-Matulji d.d. Matulji, Uprava društva 26.01.2018. objavljuje:

                                             O B A V I J E S T  o raspisivanju natječaja za izdavanje u zakup poslovnog prostora

I Izdaje se u zakup Caffe bar u zgradi veletržnice Rijeka - Matulji površine 56,925  m²………………………………………………………………………...

Početna cijena mjesečne zakupnine za  prostor iznosi 8,00 EUR/m²+ PDV za period od 01.03. do 31.10. te za period od 1.11 do 28.02. 7,00 EUR/m²+ PDV….

II Zakupnik je obvezan plaćati mjesečnu zakupninu do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec, a režijske troškove ( struja, voda, telefon i sl. ) po ispostavljenim računima. Cijena mjesečne zakupnine vezana je uz vrijednost EUR-a, a plaćati će se obračunata prema srednjem tečaju HNB na dan obračuna.

III Poslovni prostor daje se u zakup na pet godina……………………………

IV Poslovni prostor je opremljen za djelatnost označene u točki I. Eventualno investicijsko uređenje nije dozvoljeno bez prethodne pismene suglasnosti zakupodavca i zakupac nema pravo na povrat ulaganja u poslovni prostor………

V Svaki natjecatelj obvezan je prije podnošenja ponude uplatiti jamčevinu u visini početne cijene mjesečne zakupnine na žiro račun Društva broj HR4624020061100380877 kod Erste Bank d.d. u svrhu «jamčevina za sudjelovanje u natječaju za zakup poslovnog prostora». Jamčevine koje su položili natjecatelji čije ponude nisu prihvaćene, vratit će se nakon završetka natječaja, a najkasnije u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg natjecatelja.

VI Jamčevina položena od strane izabranog natjecatelja zadržava se kao depozit, jamstvo izvršenja ugovornih obveza u vrijeme trajanja Ugovora o zakupu. Izabrani zakupnik dužan je kao uvjet zaključenja Ugovora o zakupu dati instrumente osiguranja plaćanja buduće dospjele zakupnine i režijskih troškova i to : - zadužnicu na iznos 50.000,00 kuna, ovjerenu kod javnog bilježnika

VII Natjecatelji mogu podnijeti svoje ponude Upravi zakupodavatelja u roku zaključno s prijemom ponuda u Upravi veletržnice do 05.02.2018. u 10 sati. Adresa je: Regionalna veletržnica Rijeka-Matulji d.d., Jušići 69 c, 51211 Matulji, P.P.55.

VIII Prijave se podnose u zatvorenim omotnicama s naznakom «PONUDA ZA JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA Caffe bar-NE OTVARAJ». Ponuda mora sadržavati: - ponuđeni mjesečni iznos zakupnine u EUR po m² za svaki period pojedinačno - oznaku poslovnog prostora - opis djelatnosti koju natjecatelj namjerava obavljati Uz ponudu natjecatelj mora dostaviti: - original dokaza o uplaćenoj jamčevini - presliku osobne iskaznice ukoliko je natjecatelj fizička osoba odnosno presliku rješenja o upisu u sudski ili obrtni registar - izjavu natjecatelja da prihvaća Tržni red veletržnice

IX Poslovni prostor iz točke I. može se pogledati dana 31.01.2018. u vremenu od 10 do 12 sati uz prethodnu najavu.

X Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta natječaja prikazuje najveću cijenu zakupa.

XI Najpovoljniji natjecatelj dužan je najkasnije u roku 30 dana isteka roka za podnošenje prijave sklopiti Ugovor o zakupu, te preuzeti poslovni prostor. Ukoliko nakon tog roka najpovoljniji natjecatelj odustane od preuzimanja prostora iznos uplaćene jamčevine neće mu biti vraćen, jer se smatra odustatninom.

XII Druge informacije mogu se dobiti u Upravi veletržnice na tel. 051 277 258.

UPRAVA RVRM

 
Obavijest o raspisivanju natječaja PDF Print E-mail
There are no translations available.

Temeljem Akata društva Regionalna veletržnica Rijeka-Matulji d.d. Matulji, Uprava društva 16.01.2018. objavljuje:

                                             O B A V I J E S T

                                   o raspisivanju natječaja za izdavanje

                                         u zakup poslovnog prostora

I   Izdaje se u zakup rashladna komora u poslovnoj zgradi veletržnica u Matuljima za djelatnost skladištenja voća i povrća i njihovih prerađevina kako slijedi:

prostor broj 12 površine 57,10 m²………………………………………………

    

Početna cijena mjesečne zakupnine za prostor iznosi 9,00 EUR/m²+ PDV za period od 01.03. do 31.10. te za period od 1.11 do 28.02. 8,00 EUR/m²+ PDV….

II Zakupnik je obvezan plaćati mjesečnu zakupninu do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec, a režijske troškove (struja, paušal za rashladni uređaj) po ispostavljenim računima.

Cijena mjesečne zakupnine vezana je uz vrijednost EUR-a, a plaćati će se obračunata prema srednjem tečaju HNB na dan obračuna.

III Poslovni prostor daje se u zakup na pet godina.

IV Poslovni prostor ima odobrenje za rad za djelatnosti označene u točki I. Unutrašnje uređenje je trošak zakupca. Eventualno investicijsko uređenje nije dozvoljeno bez prethodne pismene suglasnosti zakupodavca i zakupac nema pravo na povrat ulaganja u poslovni prostor.

V Svaki natjecatelj obvezan je prije podnošenja ponude uplatiti jamčevinu u visini početne cijene mjesečne zakupnine na žiro račun Društva broj HR4624020061100380877 kod Erste Bank d.d. u svrhu «jamčevina za sudjelovanje u natječaju za zakup poslovnog prostora».

Jamčevine koje su položili natjecatelji čije ponude nisu prihvaćene, vratit će se nakon završetka natječaja, a najkasnije u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg natjecatelja.

VI Jamčevina položena od strane izabranog natjecatelja zadržava se kao depozit, jamstvo izvršenja ugovornih obveza u vrijeme trajanja Ugovora o zakupu. Izabrani zakupnik dužan je kao uvjet zaključenja Ugovora o zakupu dati instrumente osiguranja plaćanja buduće dospjele zakupnine i režijskih troškova i to :

-  zadužnicu na iznos 50.000,00 kuna, ovjerenu kod javnog bilježnika

VII Natjecatelji mogu podnijeti svoje ponude Upravi zakupodavatelja u roku zaključno s prijemom ponuda u Upravi veletržnice do 26. 01. 2018. u 10 sati. Adresa je:

Regionalna veletržnica Rijeka-Matulji d.d., Jušići 69 c, 51211 Matulji, P.P.55.

VIII Prijave se podnose u zatvorenim omotnicama s naznakom «PONUDA ZA JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA-NE OTVARAJ» i brojem boxa za koji se ponuda podnosi.

Ponuda mora sadržavati:

-ponuđeni mjesečni iznos zakupnine u EUR po m² za oba perioda

-oznaku poslovnog prostora ( broj boxa)

-opis djelatnosti (vrstu proizvoda-robe) koju natjecatelj namjerava obavljati

Uz ponudu natjecatelj mora dostaviti:

- original dokaza o uplaćenoj jamčevini

-presliku osobne iskaznice ukoliko je natjecatelj fizička osoba odnosno presliku rješenja o upisu u sudski ili obrtni registar

- izjavu natjecatelja da prihvaća Tržni red veletržnice

IX Poslovni prostor iz točke I. može se pogledati dana 22.01.2018. u vremenu od 10 do 12 sati uz prethodnu najavu.

X  Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta natječaja prikazuje najveću cijenu zakupa.

XI Najpovoljniji natjecatelj dužan je najkasnije u roku 20 dana isteka roka za podnošenje prijave sklopiti Ugovor o zakupu, te preuzeti poslovni prostor. Ukoliko nakon tog roka najpovoljniji natjecatelj odustane od preuzimanja prostora iznos uplaćene jamčevine neće mu biti vraćen, jer se smatra odustatninom.

XII Druge informacije mogu se dobiti u Upravi veletržnice na tel. 051 277 258.

UPRAVA RVRM

 
Regionalna veletržnica Rijeka – Matulji nastavlja sa promocijom domaćih proizvođača poljoprivrednih proizvoda PDF Print E-mail
There are no translations available.

Regionalna veletržnica Rijeka – Matulji nastavlja sa promocijom domaćih proizvođača poljoprivrednih proizvoda.

Ove godine slatkim i sočnim jabukama pridružili smo još slađi med i proizvode od meda. U suradnji sa proizvođačima iz Hrvatskog voćarskog saveza i lokalnih OPG-ova koji se bave proizvodnjom meda i voća održati ćemo ovaj „Dan domaće jabuke i meda“.

Moći ćete degustirati i kupiti jabuke, med i proizvode od njih.

Pravo vrijeme za jabuku i med je subota 04.11.2017 prije podne, a mjesto Veletržnica Matulji.

Read more...
 
Novi cjenik usluga na RV Rijeka/Matulji PDF Print E-mail
There are no translations available.

REGIONALNA VELETRŽNICA

RIJEKA – MATULJI d.d.

Cijene korištenja usluga vaganja na kolskoj vagi/kn

usluga osnovica PDV ukupno
I vaganje (tariranje   kamiona) 25,00 6,25 31,25
II vaganje   (natovareno vozilo) 50,00 12,50 62,50
Jednokratno vaganje   (puno ili prazno vozilo) 50,00 12,50 62,50
Vaganje za tehnički   pregled 96,00 24,00 120,00
 

Usluga prodaje i   parkiranja na «Zelenoj tržnici»/kn

usluga osnovica PDV ukupno

Dnevno korištenje prodajnog mjesta (01.03.-31.10)

Dnevno korištenje prodajnog mjesta (01.11.-28.02)

120,00

60,00

30,00

15,00

150,00

75,00

Korištenje parking   mjesta (bez prodaje)/dan          25,00           6,25          31,25
Rezervacija prodajnog   mjesta (mjesečno)        300,00         75,00        375,00
 
 

Korištenje poslovnog prostora – kupci - carina/kn

usluga osnovica PDV ukupno
Automobil po ulazu (2h + 15 min)   2,40   0,60     3,00
Kombi po ulazu (2h + 15 min)   4,80   1,20     6,00
Kamion po ulazu (2h + 15 min)   9,60   2,40   12,00
Ulazak na RVRM –   carinski pregled vozila 80,00 20,00 100,00

01.01.2017.

CJENIK USLUGA

Korištenje poslovnog prostora – dostava/kn

usluga osnovica PDV ukupno
Kombi - u toku radnog vremena 05,00-12,00   25,00    6,25   31,25
Kamion- u toku radnog vremena 05,00-12,00   50,00  12,50   62,50
Dostavljači bez dostavnice -   05,00-12,00 120,00  30,00 150,00
Usluge skladištenja   (cijeli boks)/kn
usluga osnovica PDV ukupno
Dnevno (ukoliko ima raspoloživog prostora)   250,00   62,50   312,50
Tjedno (ukoliko ima raspoloživog prostora) 1400,00 350,00 1750,00
Korištenje rashladnog prostora/m2 -mjesečno   200,00   50,00   250,00
Skladištenje robe na paleti - dnevno      8,00    2,00    10,00
Skladištenje robe na paleti tjedno – po danu      5,00    1,25     6,25
Paušal za rashladni sustav – velika komora   500,00 125,00 625,00
Paušal za rashladni sustav – mala komora   300,00   75,00 375,00

 

 

 

Cijena najma boksa/EUR/m2

usluga Osnovica
Mjesečni najam boksa   ožujak - listopad                              9,00 EUR + PDV

Mjesečni najam boksa studeni – veljača

Mjesečni najam trećeg boksa istog zakupca

Mjesečni najam bokseva 5,6,7,8

Mjesečni najam   uredski prostori

Mjesečni najam caffe bar ožujak – listopad

Mjesečni najam caffe bar studeni – veljača

8,00 EUR + PDV

7,00 EUR + PDV

6,00 EUR + PDV

8,00 EUR+ PDV

8,00 EUR+ PDV

7,00 EUR + PDV

REGIONALNA VELETRŽNICA

RIJEKA – MATULJI d.d.

01.01.2017.

CJENIK USLUGA

Cijena zakupa prostora za postavljanje reklamnih panoa

usluga Osnovica + PDV
Postavljanje 1 – 10 reklamnih panoa 230,00 eur/kom
Postavljanje 10 – 20 reklamnih panoa 205,00 eur/kom

Cijena usluga manipulacije na RVRM/kn

 

U CIJENE NIJE URAČUNAT PDV

       

A   USLUGE VILIČAREM

VRSTA USLUGE JEDINICA MJERE PERIOD CIJENA (kn)
1. iskrcaj ili ukrcaj paletizirane   robe

Paleta

bins

Od 05- 22 sata

Od 22 – 05 sati,   nedjelja, praznik

10,00

13,50

13,50

2. prijevoz robe viličarem Paleta, bins Bilo kada 3,00
3. ukrcaj prazne ambalaže 1 ukrcaj Bilo kada 3,00

                                  

B RUČNA MANIPULACIJA

1. ručni ukrcaj ili iskrcaj   robe 1 tona 25,00
2.paletiziranje robe i priprema narudžbe za kupca 1 tona 30,00
3. razna ispomoć veletrgovcima 1 sat 25,00

            RABAT: na mjesečni prekrcaj 150 paleta 10%, na mjesečni prekrcaj 250 paleta 20 %

Cijena usluga manipulacije na RVRM za potrebe carinskog pregleda/kn

U CIJENE NIJE URAČUNAT PDV

VRSTA USLUGE JEDINICA MJERE

CIJENA

(kn)

RUČNI ISTOVAR
      
  1. ISKRCAJ VILIČAREM
     (s kamiona u skladište)
Paleta, bins

25,00

250,00 kn
      
  1. UKRCAJ VILIČAREM
(iz   skladišta u kamion)
Paleta, bins

25,00

250,00 kn
     3.     VAGANJE Paleta, bins 16,00  
     4.   PALETIZIRANJE     50,00 kn

     5.   MANIPULACIJA

           (paleta na vozilu)

Paleta, bins 5,00  

Cijene za posebne zahtjeve manipulacije, kao i za manipulacije većih obujma izvršene po nalogu stranke biti će obračunate po posebnoj pogodbi.

Noćni rad, rad nedjeljom i praznikom posebno se vrednuje.