CroatianEnglish

Wholesale market prices

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday38
mod_vvisit_counterThis week1498
mod_vvisit_counterThis month395
mod_vvisit_counterAll days1040748

Visitors Counter
Skupština Nacionalne veletržnice d.d. bit će održana u petak, 26. listopada, 2012. PDF Print E-mail
There are no translations available.

Na temelju odredbe članka 277. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93) i odredbe članka 16. stavka 2. alineja 4. Statuta Društva Nacionalna veletržnica d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 78 (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva – direktor - donio je

ODLUKU

o sazivu Redovite glavne skupštine Društva

NACIONALNA VELETRŽNICA d.d.

 

 

 1. I. Redovita glavna skupština Društva će se održati u petak, 26. listopada 2012. u sjedištu Društva u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 78, u kabinetu ministra poljoprivrede Republike Hrvatske, s početkom u 19:00sati.

 

 

 1. II. Za redovitu Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći Dnevni red:

 

 1. 1.Otvaranje Glavne skupštine Društva i utvrđivanje broja nazočnih dioničara odnosno njihovih opunomoćenika;
 2. 2.Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva u poslovnoj 2011. godini;
 3. 3.Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2011. godinu;
 4. 4.Usvajanje godišnjih financijskih izvješća za 2011. godinu: bilanca, račun dobiti i gubitka i bilješke uz financijska izvješća te izvješće revizora;
 5. 5.Donošenje Odluke o pokriću gubitka iz poslovanja za poslovnu 2011. godinu;
 6. 6.Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva – direktoru po podnesenim izvješćima za poslovnu 2011. godinu;
 7. 7.Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva po podnesenom izvješću o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2011. godini;
 8. 8.Donošenje Odluke o opozivu članova Nadzornog odbora Društva;
 9. 9.Donošenje Odluke o izboru novih članova Nadzornog odbora Društva;
 10. 10.Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva u 2012. godini.

 

 1. III. Sukladno utvrđenom dnevnom redu Redovite glavne skupštine, Uprava Društva i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih Odluka:

 

Ad 2.    Usvaja se Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za poslovnu 2011. godinu.

Ad 3.    Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za poslovnu 2011. godinu.

Ad 4.    Usvajaju se godišnja financijska izvješća za 2011. godinu.

Ad 5.    Gubitak iz poslovanja u 2011. godini u iznosu od 161.912,00 kuna će se prenijeti u sljedeću poslovnu godinu i pokriti iz budućeg poslovanja.

Ad 6.    Daje se razrješnica Upravi Društva – direktoru za poslovnu 2011. godinu i odobrava daljnji rad.

Ad 7.    Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za obavljeni nadzor vođenja poslova za poslovnu 2011. godinu.

Ad 8.    Opozivaju se članovi nadzornog odbora:

 • Gospodin Ivan Hodalić iz Đurđevca, Mihovila Pavleka Miškine 28;
 • Gospođa Lidija Mrkoci iz Zagreba, Predraga Heruca 3;
 • Gospodin Nenad Matić iz Zagreba, Gornji Bukovac 39B.

           Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad9.     Za članove Nadzornog odbora Društva na mandat od četiri godine izabiru se:

 

 • Gospođa Zvjezdana Blažić iz Zagreba, Crnčićeva 17, OIB:55144892153;
 • Godpodin Miljenko Rakić iz Dugog Sela, Osječka 10, OIB:17279452608;
 • Gospođa Josipa Filaković iz Slavonskog Broda, Naselje Slavonija I 3/2, OIB:05715070996.

 

Ad 10. Za revizora Društva za poslovnu godinu 2012. imenuje se revizorska tvrtka “Audit d.o.o.”

 

                                                                       NACIONALNA VELETRŽNICA D.D.

                                                                       Direktor Društva

                                                                       Zoran Krsnik