CroatianEnglish

Wholesale market prices

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday54
mod_vvisit_counterThis week260
mod_vvisit_counterThis month16223
mod_vvisit_counterAll days1065400

Visitors Counter
RVRM održat će Glavnu Skupštinu 29. listopada, 2012. PDF Print E-mail
There are no translations available.

Temeljem članka 277. Zakona o Trgovačkim društvima i članka 37. Statuta, Uprava Društva Regionalna veletržnica Rijeka – Matulji d.d. sa sjedištem u Matuljima, Jušići 69 c (u daljnjem tekstu: Društvo)  s a z i v a

GLAVNU SKUPŠTINU

Društva koja će se održati dana 29. listopada 2012. godine s početkom u 11 sati u vijećnici Općine Matulji, Trg maršala Tita 11, Matulji, uz slijedeći

DNEVNI RED

 s prijedlozima uprave i Nadzornog odbora Društva

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje popisa nazočnih dioničara i zastupnika dioničara

2. Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanja u 2011. g. i do dana Skupštine

3. Izvješće NO o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2011. g.   

U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i NO predlažu da Skupština donese sljedeću Odluku:

„Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2011. g.“

4. Godišnja financijska izvješća za 2011. g.: Bilanca, Računa dobiti i gubitka, Bilješke uz financijske izvještaje, te Izvještaj revizora, nakon što su ih utvrdili Uprava i NO

U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i NO predlažu da Glavna skupština donese sljedeću Odluku:

«Utvrđeni  gubitak od 401.123 kune pokriva se iz zadržane dobiti u iznosu od 20.089 kuna, a ostatak od 381.034  kune će se pokriti iz buduće dobiti i prenosi se u iduće razdoblje.»

5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice NO i Upravi Društva za 2011. g.

U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i NO predlažu da Skupština donese sljedeću Odluku:

„Daje se razrješnica Upravi i članovima Nadzornog odbora za 2011. g.“

6.  Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora

U svezi s ovom točkom dnevnog reda, a zbog isteka mandata troje članova Nadzornog odbora Društva, Uprava predlaže da Skupština donese slijedeću Odluku:

«Za člana Nadzornog odbora Regionalne veletržnice Rijeka - Matulji d.d. imenuje se mr. sc. Ivo Afrić predstavnik Općine Matulji, a biraju se mr. sc. Andrija Vitezić i Igor Vivoda.»

7. Izbor revizora za 2012. g.

U svezi s ovom točkom dnevnog reda NO predlaže da Skupština donese sljedeću Odluku:

„Za obavljanje poslova revizije u 2012. g. izabire se tvrtka HLB Inženjerski biro d.o.o.  Rijeka.