CroatianEnglish

Wholesale market prices

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday72
mod_vvisit_counterThis week72
mod_vvisit_counterThis month2404
mod_vvisit_counterAll days849335

Visitors Counter
News
Poziv za Glavnu skupštinu Regionalne veletržnice Rijeka-Matulji koja će se održati 19.6.2018. PDF Print E-mail
There are no translations available.

Poziv za Glavnu skupštinu Regionalne veletržnice Rijeka-Matulji koja će se održati 19.6.2018.

Link na poziv

 
RV Rijeka/Matulji objavila natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora PDF Print E-mail
There are no translations available.

RV Rijeka/Matulji objavila je natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora, caffe bara. Detalje natječaja možete pogledati u izborniku Rijeka/Matulji, podizbornik "Obavijesti".

 
Nove cijene zakupa rashladnih komora na RV Rijeka/Matulji PDF Print E-mail
There are no translations available.

Regionalna veletržnica Rijeka/Matulji objavila je nove cijene zakupa rashladnog prostora koje možete naći u rubrici "Obavijesti".

 
Izvanredna glavna skupština TD-a Regionalna Veletržnica Osijek d.d. Osijek PDF Print E-mail
There are no translations available.

Na sljedećim linkovima možete pročitati poziv dioničarima na sudjelovanje na izvanrednoj glavnoj skupštini TD-a Regionalna Veletržnica Osijek d.d. Osijek

Skupština dnevni red

Skuština nadopuna dnevnog reda

 
RV Osijek d.o.o. objavila poziv na Glavnu Skupštinu dioničara PDF Print E-mail
There are no translations available.

Na temelju odredbe članka 277. stava 2. i 3. i članka 289. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15) i odredbe članka 23. Statuta Regionalne veletržnice Osijek d.d. Osijek, Ulica jablanova 11  

(u daljnjem tekstu: Društvo) Uprava donosi odluku o sazivanju i objavljuje poziv dioničarima za sudjelovanje na

REDOVITOJ GLAVNOJ SKUPŠTINI

društva REGIONALNA VELETRŽNICA OSIJEK d.d. Osijek

koja će se održati dana 10. srpnja 2017. godine (ponedjeljak), s početkom u

10,00 sati, u prostorijama Tržnice d.o.o. u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 5

Predlaže se sljedeći

D n e v n i   r e d:

1.Otvaranje sjednice Glavne skupštine i verifikacija zastupljenosti dioničara;

2. Podnošenje Skupštini:

2.1. Izvješća Uprave o poslovanju i stanju Društva u poslovnoj 2016. godini;

2.2. Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2016. godinu;

2.3. Financijskih izvješća za 2016. godinu: bilance, računa dobiti i gubitka, bilješki uz financijska izvješća;

2.4. Izvješća revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2016. godinu;

3. Donošenje odluke o rasporedu dobiti iz poslovanja u 2016. godini;

4. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva;

5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

6. Donošenje odluke o izboru revizora za 2016. godinu;

Na temelju odredbe članka 280. stavka 3. ZTD-a Uprava i Nadzorni odbor suglasno predlažu donošenje sljedećih

ODLUKA:

Ad.2.1. Prima se na znanje Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva u poslovnoj 2016. godini;

Ad.2.2. Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2016. godinu;

Ad.2.3. Primaju se na znanje temeljna financijska izvješća za 2016. godinu.

Ad.2.4. Prima se na znanje Izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2016. godinu.

Ad.3. Društvo je u poslovnoj 2016. godini poslovalo s dobiti u iznosu od 41.501 kuna (slovima: četrdeset jedna tisuća petsto jedna kuna). Dobit iz poslovanja Društva u 2016. godini raspoređuje se za pokriće gubitak iz prethodnih godina.

Ad.4. Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2016. godini.

Ad.5. Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za nadzor u vođenju poslova Društva u 2016. godini

Ad.6. Za revizora Društva za poslovnu 2017. godinu izabire se LHB Revizija d.o.o. Našice.

 

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari koji su upisani kao imatelji dionica u registar Središnjeg klirinškog depozitarnog društva i koji prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije desetog dana prije održavanja Glavne skupštine.

Uvid u materijale za Glavnu skupštinu moguć je u sjedištu Društva radnim danom od 7,00 do 15,00 sati, od dana objave poziva do isteka roka za prijavu sudjelovanja. Svakom dioničaru će se na njegov zahtjev uručiti preslik navedenih dokumenata.

Ako se sazvana sjednica ne bude mogla održati zbog nedostatka kvoruma, Glavna skupština će se održati u drugom sazivu s istim dnevnim redom, bez ponovnog pozivanja, na istom mjestu i u isto vrijeme 10 dana kasnije.

Ur.broj: 85 - 2017

U Osijeku, 26. svibnja 2017. godine

REGIONALNA VELETRŽNICA   OSIJEK d.d. Osijek

Predsjednica Uprave

Žana Gamoš, mag. iur.

                                                                                   

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 11